Amelander volkslied en wapen

 

Een volkslied is lied dat dienst doet als symbool voor een volk. Het Amelander volkslied is het eilandsymbool in liedvorm voor de Amelanders. Het wordt tijdens bijzondere gelegenheden op het eiland of Amelander bijeenkomsten buiten het eiland gezongen en het muziekkorps speelt het op Koningsdag.

bron: www.amelanderhistorie.nl

Amelander Volkslied

1. Opgeweld uit wier en zand
Gans omspoeld door zilte baren
Moge God het steeds bewaren
Het plekje rijk aan duin en strand
Het ons zo lieve Ameland
Het plekje rijk aan duin en strand
Het ons zo lieve Ameland

2. Sedert eeuwen hield het stand
Zelfs bij't woeden van de golven
Schoon er dierbaars ligt bedolven
Bij't golfgeruis weergalmt het strand
''U heb ik lief, oud-Ameland''

3. 'k Heb u lief o stoere kwant
Met uw zeemansbloed in d'adren
Met het heldenmoed der vad'ren
Als g' in de nood de riem omspant
Dan heeft u lief heel Nederland

4. Eenvoud, kuisheid en verstand
Sierden t' allen tijd de vrouwen
Die ons eiland gaf t'aanschouwen
Blijf zo het sieraad van ons land
O meisjelief van Ameland

5. Vrienden, waar g' ooit zwerft te land
Of op d' ongewisse baren
Laat der vad'ren deugd niet varen
't Weerklinke luid op oude trant
''wij hebben lief ons Ameland."Lees meer: https://www.amelanderhistorie.nl/products/amelander-volkslied/

 

 

 

Het wapen van Ameland 

Deze werd ingevoerd als heerlijkheidswapen aan het eind van de 16de eeuw. Het wapen is verticaal in tweeën gesplitst; de linkerhelft heeft een gouden basis waarover schuin 3 zwarte balken lopen van linksboven naar rechtsonder. De rechterhelft is azuurblauw met een wassende zilveren maan. De oorsprong van het wapen is niet geheel duidelijk. Volgens een volksverhaal zouden de schuine zwarte strepen balken voorstellen, die Amelanders op Terschelling geroofd hadden om er een galg van te maken.

 

Folkloristische dansgroep De Amelanders zingt het Amelander volkslied bij de opening van de tentoonstelling ter ere van hun 50-jarig bestaan.

Een bekend rijmpje over dit verhaal:

 

Rating: 3.3571428571429 sterren
14 stemmen