College van burgemeester en wethouders

Leo Pieter Stoel

Functie Burgemeester

Telefoonnummer 0519-555555

E-mailadres bestuurssecretariaat@ameland.nl

 • Openbare orde en veiligheid
 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • DB De Waddeneilanden
 • Personeel en organisatie
 • Dienstverlening
 • Voorlichting en communicatie
 • Financiën
 • Handhaving
 • Landbouw en Natuur
 • Onderwijs

nevenactiviteiten

 

Theo Faber

 Functie Wethouder

Telefoonnummer 0519-555555

E-mailadres tfaber@ameland.nl

 • Economische zaken, recreatie en toerisme
 • Infrastructuur en vervoer
 • Buitendienst en reiniging
 • Ruimtelijke ordening
 • Grondzaken
 • Huisvesting
 • Woningbedrijf
 • Bouwen en wonen
 • AB De Waddeneilanden
 • Locoburgemeester

nevenactiviteiten

 

Piet IJnsen

Functie Wethouder

Telefoonnummer 0519-555555

E-mailadres pijnsen@ameland.nl

 • Ameland Duurzaam Zelfvoorzienend
 • Werk en inkomen
 • Sociaal domein
 • Gezondheid, welzijn en Sport
 • Jeugd en jongeren
 • Cultuur en monumentenzorg
 • Milieu
 • Water en Kustbescherming
 • AB De Waddeneilanden
 • 2e Locoburgemeester

nevenactiviteiten

 

Iwan Valk

Functie Secretaris-directeur

Telefoonnummer 0519-555555

E-mailadres ivalk@ameland.nl

 Secretaris college van burgemeester en wethouders

 • Directeur ambtelijke organisatie

nevenactiviteiten

 


Raadsleden

Jacqueline Metz

contactgegevens en taken Jacqueline Metz

Functie Griffier

Telefoonnummer(0519) 555 525

E-mailadres griffier@ameland.nl

Dennis Willem Engels

contactgegevens en taken Dennis Willem Engels

Functie Raadslid

E-mailadres Dennis_e_@live.nl

 

Bedrijfsleider restaurant

nevenactiviteiten

Politieke partij Algemeen Belang Ameland

 

Theo Faber

Functie Raadslid

Telefoonnummer 0519-555555

E-mailadres tfaber@ameland.nl

 

nevenactiviteiten

 

Han van Heerde

contactgegevens en taken Han van Heerde

Functie Raadslid

E-mailadres prive@jvanheerde.nl

Directeur / ondernemer diverse bedrijven

nevenactiviteiten

Politieke partij Ameland '82

 

 

Piet IJnsen

Functie Raadslid

Telefoonnummer 0519-555555

E-mailadres pijnsen@ameland.nl

 

nevenactiviteiten

 

William de Jong

contactgegevens en taken William de Jong

Functie Raadslid

E-mailadres williamdejong2@hotmail.com

 

Allround medewerker installatiebedrijf

nevenactiviteiten 

Politieke partij Ameland Eén

 

Dirk Metz

contactgegevens en taken Dirk Metz

Functie Raadslid

E-mailadres dirkfmetz@icloud.com

 

Ondernemer en slijter

nevenactiviteiten

Politieke partij Ameland Eén

 

Esther Oud

 

contactgegevens en taken Esther Oud

Functie Raadslid

E-mailadres esther@beach-ameland.nl

Ondernemer

nevenactiviteiten

Politieke partij Ameland Eén

 

Marloes Rijpstra

Functie  RaadslidE-mailadres  marloes_rijpstra@hotmail.com

Politieke partij

PvdA

Suzanna Twickler

FunctieRaadslid

E-ailadres marloes_rijpstra@hotmail.com

Politieke partijPvdA

Ieuwe de Vries

 

Functie Raadslid

E-mailadresieuwedevries@live.nl

Politieke partijVVD

Jan Wijnberg
 
contactgegevens en taken Jan Wijnberg
Functie Raadslid
Telefoonnummer(0519) 554181
E-mailadres jbwijnberg@knid.nl

Gepensioneerd / schildersbedrijf

nevenactiviteiten

Politieke partij Algemeen Belang Ameland